0
Upit
0,00 €
0
Košarica
0,00 €
Učitavanje...
Učitavanje...
Aktualiziran upit i narudžba!
Aktualiziran upit i narudžba! Aktualiziran upit i narudžba!
Predmet nema na skladištu.
Žao nam je, ali artikl nema na skladištu.

Politika privatnosti

Ovaj dokument stupa na snagu 25. svibnja 2018. Prethodnu verziju pravila o privatnosti možete pronaći ovdje.

Tvrtka Senetic GmbH, vlasnica Senetic.hr online trgovine, poduzima sve napore kako bi zaštitila privatnost ljudi koji koriste njezinu internetsku stranicu. Da bi se primijenilo načelo zakonite, pouzdane i transparentne obrade osobnih podataka dobivenih putem internetske trgovine, usvojen je dokument koji se naziva Pravila o privatnosti.

1. Izrazi koji se koriste u Pravilima o privatnosti znače:

Senetic GmbH, Senetic.hr, mi, naš - Senetic GmbH sa sjedištem u Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland.

Kupac - Potrošač ili Poduzetnik, koji je napravio ili će napraviti Narudžbu ili koristi druge usluge internetske trgovine (dalje u tekstu i "Kupac").

Potrošač - fizička osoba koja obavlja pravne radnje koja nije povezana direktno s provedbom poslovne aktivnosti.

Poduzetnik - fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica, koji prema zakonu ima pravnu sposobnost, obavljajući poslove u svrhe izravno povezane s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću.

Račun klijenta (račun) - podstranica Trgovine, gdje korisnik ima mogućnost, između ostalog, upravljati osobnim podacima, primati obavijesti o promjeni statusa Narudžbe, kontrolirati i upravljati statusom poslanih narudžbi.

Online trgovina Senetic.hr (u daljnjem tekstu: "Trgovina" ili "Online trgovina") - internetska usluga dostupna na http://www.senetic.hr, kroz koju Davatelj usluga pruža usluge navedene u Uvjetima i odredbama, a Korisnik može naručivati.

Uvjeti i odredbe - Uvjeti i odredbe prodaje putem daljinske komunikacije i pružanja usluga elektroničkim putem od strane online trgovine Senetic.hr online trgovine.

Roba - materijalna pokretna stavka koja je predmet Kupoprodajnog ugovora ili prava, te je subjekt Kupoprodajnog ugovora (npr. Licenca).

Usluga (usluge) - Narudžba, Narudžba licence ili Traženje ponude, kao i ostale usluge koje pruža Trgovina.

Narudžba - Kupčeva izjava volje će predstavljati ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora na daljinu s tvrtkom Senetic GmbH, s ciljem izravnog zaključivanja Ugovora o prodaji na daljinu preko Online trgovine, navodeći vrstu i broj robe koja je predmet Kupoprodajnog ugovora.

Narudžba licence - Kupčeva izjava volje koja predstavlja ponudu za sklapanje ugovora s tvrtkom Senetic GmbH za softversku licencu, koja za direktan cilj ima sklapanje kupoprodajnog ugovora na daljinu (prodaja licenci) putem Online trgovine, navodeći vrstu i broj softvera za koju se licenca prodaje.

Zahtjev za ponudom - koje Korisnik podnosi putem obrasca koji je dostupan u Trgovini za upite o ponudi, navodeći proizvod ili softver koji je predmet upita, kao i podatke o kupcu potrebne za kontakt, navedene u obrascu.

GDPR - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Postavke (Privatnost) - funkcionalnost Računa, omogućujući korisniku uporabu odabranih usluga da pravilno upravlja tim uslugama, uključujući neovisnu izmjenu njihovog opsega i odabir postavki u vezi zaštite njihove privatnosti.

Korisnik - znači subjekt za kojeg se usluge mogu pružiti elektroničkim putem ili s kojim se može sklopiti Ugovor o pružanju elektroničkih usluga sukladno Uvjetima i odradbama i zakonu.

2. Tko je administrator osobnih podataka?

Administrator vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem usluga online trgovine je tvrtka Senetic GmbH sa sjedištem u Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland. Trgovački odjel.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka i vaših prava, molimo kontaktirajte nas. Pitanja vezana uz zaštitu privatnosti trebala bi biti poslana na sljedeću adresu e-pošte: [email protected]

3. Koje osobne podatke obrađujemo, za koju svrhu i na kojoj pravnoj osnovi?

Zbog činjenice da pružamo različite usluge Korisnicima naše online trgovine, obrađujemo vaše osobne podatke za različite svrhe, u različitim opsezima i na drugačijoj pravnoj osnovi navedenoj u GDPR-u. Da bismo vam pružili najtransparentnije informacije, grupirali smo te podatke upućivanjem na svrhu obrade vaših osobnih podataka.

3.1. Stvaranje računa i provjera autentičnosti korisnika u internetskoj trgovini

Opseg podataka. U tu svrhu obrađivat ćemo osobne podatke koje ste nam dali u obrascu za registraciju online trgovine, odnosno vaše ime, telefonski broj, kontakt podatke, adresu e-pošte i postavljenu lozinku.

Kupci mogu podnijeti tzv ponuditi upit za dobivanje informacija o dostupnosti, cijeni i karakteristikama proizvoda. Da biste koristili ovu funkciju, od vas će se tražiti da mu dostavite ime, telefonski broj, adresu e-pošte i naziv tvrtke. Svaki put kada nas kontaktirate putem telefona ili e-pošte, koristit ćemo navedene podatke kako bismo odgovorili na vaše pitanje.

Kupci također mogu naručiti odabrane proizvode. U slučaju narudžbe ovih proizvoda, od Kupca će se tražiti da dostave podatke potrebne za izvršenje kupoprodajnog ugovora.

Pravna osnova. Neophodno za provedbu ugovora za pružanje usluga klijentu (članak 6., stavak 1 (a) (b) GDPR-a).

3.2. Usluge koje ne zahtijevaju stvaranje računa

Vrste usluga. Obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo pružili usluge koje ne zahtijevaju stvaranje računa, kao što su:

• slanje e-pošte s marketinškim i prodajnim informacijama,

• prikazivanje oglasa.

Opseg podataka. U tu svrhu obrađujemo osobne podatke o vašoj aktivnosti u trgovini, to jest: podatke o pregledanim proizvodima i drugim stranicama u trgovini, podatke o sesiji, vašem uređaju i operacijskom sustavu, pregledniku, lokaciji i jedinstvenom ID-u.

Pravna osnova. Naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a), koji se sastoji u olakšavanju korištenja elektronički pruženih usluga i poboljšanju funkcionalnosti tih usluga.

3.3. Usluge i funkcije koje zahtijevaju stvaranje računa

Vrste usluga i funkcija. Vaši osobni podaci obrađuju se za pružanje usluga za koje je potrebno stvaranje računa, kao što je ispunjenje narudžbe.

Opseg podataka. U tu svrhu, obrađujemo osobne podatke navedene u obrascu za registraciju i podatke o vašoj aktivnosti u online trgovini, to jest: podaci o pregledanim proizvodima i drugim stranicama u trgovini, kao i podatke o sesiji, vašem uređaju i operativnom sustavu, pregledniku, lokaciji i jedinstvenom ID.

Pružanje nekih podataka preduvjet je za korištenje pojedinačnih usluga i funkcionalnosti Računa (obvezni podaci). Naš sustav automatski označava podatke. Posljedica nepružanja tih podataka, nećemo moći pružiti određene usluge i funkcije računa. Pored podataka koji su označeni kao obvezni, pružanje drugih osobnih podataka je dobrovoljno.

Pravna osnova. Nužnost provođenja ugovora za pružanje usluga u skladu s Uvjetima i odredbama (članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a) i našim  legitimnim interesom (članak 6. stavak (1.) točka (f) GDPR-a) koji se sastoji u olakšavanje korištenja usluga pruženih elektronički te poboljšanju funkcionalnosti tih usluga.

3.4. Statistika korištenja pojedinih funkcionalnosti Trgovine, olakšavajući korištenje internetskih stranica trgovine i osiguravanje IT sigurnosti Trgovine

Opseg podataka. U ove svrhe, obrađujemo osobne podatke povezane s vašim aktivnostima u Trgovini, kao što su: posjećene internetske stranice i podstranice Trgovine te količinu vremena provedenog na svakoj od njih, kao i podaci o povijesti pretraživanja, IP adresa, lokacija, ID uređaja i preglednik i podaci o operativnom sustavu.

Pravna osnova. Naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a), koji se sastoji u olakšavanju korištenja uslugapruženih elektronički i poboljšanju funkcionalnosti tih usluga.

3.5. Određivanje, ispitivanje i provođenje zahtjeva

Opseg podataka. U tu svrhu možemo obrađivati ​​neke od vaših osobnih podataka danih na računu, kao što su: ime, prezime, adresa prebivališta, podaci o korištenju naših usluga, ako su potraživanja posljedica načina na koji koristite naše usluge, ostale podatke potrebne za dokazivanje postojanja odštetnog zahtjeva, pretrpljenu štetu.

Pravna osnova. Naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a), koji se sastoji u utvrđivanju, provođenju i izvršenju zahtjeva i obrani od tužbi u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima.

3.6. Razmatranje pritužbi i zahtjeva, odgovori na pitanja

Opseg podataka. U tu svrhu možemo obrađivati ​​neke od vaših osobnih podataka koji su navedeni na Računu, kao i podatke o korištenju naših usluga, koji su razlog za pritužbu ili zahtjev, i podatke sadržane u dokumentima priloženim pritužbi ili zahtjevu.

Pravna osnova. Naš legitimni interes (članak 6., stavak 1 (a) (f) GDPR-a), koji se sastoji od poboljšanja funkcionalnosti usluga koje se pružaju elektroničkim putem i izgradnje pozitivnih odnosa s klijentom koji se temelji na integritetu i lojalnosti.

3.7. Anketa o zadovoljstvu korisnika

Opseg podataka. U tu svrhu, obrađujemo vaše osobne podatke, uključujući podatke potrebne za obradu narudžbe, kao i vaše odgovore na pitanja koja smo pripremili, sadržane u anketama i obrascima koji se koriste za anketu o zadovoljstvu.

Pravna osnova. Naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a), koji se sastoji u poboljšanju funkcionalnosti usluga pruženih elektroničkim putem i procjene zadovoljstva uslugama koje pružamo.

4. Kako povezujemo usluge s vašim interesima i preferencijama?

Naša online trgovina ima za cilj najbolje podudaranje svih marketinških poruka s vašim interesima i preferencijama (profiliranje). Da bismo pružili najtransparentnije informacije, u nastavku opisujemo što se radi o profiliranju.

4.1. Preporučeni proizvodi

Tip usluga. Preporučeni proizvodi prikazani su vam u Trgovini prije i poslije prijave, kao i u obliku marketinških poruka i poslani na navedenu adresu e-pošte.

Opseg podataka. U tu svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke dane tijekom stvaranja računa i podatke vezane uz izvršenje narudžbe, kao i podatke o aktivnostima u Trgovini, snimljene i pohranjene putem kolačića.

Profiliranje. Na temelju tako dobivenih podataka, odaberimo i predstavljamo Vam najprimjerenije marketinške poruke.

Ravnoteža interesa. Nakon što procijenimo naš interes i vaše interese, prava i slobode, smatramo da predstavljanje preporučenih proizvoda i usluga, u kombinaciji s profiliranjem, neće prekomjerno ometati vašu privatnost ili neće predstavljati prekomjerno opterećenje. Tijekom razmatranja interesa, prava i sloboda, uzeli smo u obzir sljedeće:

a. preporučeni proizvodi su alat koji vam olakšava pristup našoj ponudi proizvoda i usluga predstavljanjem proizvoda koji vas možda zanimaju. To nam omogućuje da pretpostavimo da je obrada osobnih podataka u svrhu preporuke proizvoda i usluga u skladu s vašim razumnim očekivanjima;

b. predstavljanje preporučenih proizvoda i usluga, kao i drugih marketinških poruka i njihovo slanje na vašu adresu e-pošte je u skladu s vašim razumnim očekivanjima, jer ste iskazali su želju za primanjem takvih komunikacija u skladu s odredbama o pružanju usluga elektroničkim putem;

c. Koristimo samo podatke o vašim aktivnostima u Trgovini. Zanima nas koje proizvode i usluge tražite, koje ponude su privukle vaš interes, a ne ono što radite na drugim internetskim stranicama;

d. poštujemo vašu volju i olakšavamo ostvarivanje prava. U tu svrhu pružamo mogućnost lakšeg povlačenja suglasnosti za primanje preporučenih ponuda u obliku obavijesti u mobilnoj aplikaciji, internetskom pregledniku i porukama e-pošte u Postavkama računa (kartica Postavke (Privatnost)) ili u postavkama preglednika.

Pravna osnova. Naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a), koji se sastoji u preporučivanju ponuda koje mogu odgovarati vašim željama i interesima.

4.2. Marketing naših proizvoda i usluga i naših klijenata

Opseg podataka. U tu svrhu, obrađujemo vaše osobne podatke koji su navedeni prilikom stvaranja računa, naručivanja i podatke povezane s vašim aktivnostima u trgovini, snimljenim i pohranjenim putem kolačića. Podaci o aktivnosti odnose se posebno na podatke kao što su: povijest pretraživanja, klikovi u trgovini, posjete glavnim stranicama trgovine i njihovim podstranicama, datumi prijave i registracije, podaci o korištenju određenih usluga u trgovini, povijest i aktivnosti povezane s našom komunikacijom putem e-pošte.

Profiliranje. Koristimo gore navedene podatke kako bismo povezali marketinške informacije o našim proizvodima i uslugama i naše klijente koji bi vas mogli zanimati.

Remarketing. Da bismo došli do vas s našim marketinškim porukama izvan Trgovine, koristimo usluge vanjskih dobavljača. Te se usluge sastoje od prikazivanja naših marketinških poruka na internetskim stranicama koje nisu Trgovina. U tu svrhu, vanjski pružatelji usluga instaliraju, na primjer, odgovarajući kôd ili piksel za preuzimanje informacija o vašoj aktivnosti u trgovini. Pojedinosti su opisane u Pravilima o kolačićima.

Pravna osnova. Naš legitiman interes (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a), koji se sastoji u marketingu naših proizvoda i usluga kao i proizvoda i usluga

Ravnoteža interesa. Nakon procjene našeg interesa i vašeg interesa, prava i sloboda, zaključili smo da marketing u kombinaciji s profiliranjem neće prekomjerno ometati vašu privatnost ili predstavljati pretjeranu smetnju. Tijekom razmatranja interesa, prava i sloboda, uzeli smo u obzir sljedeće:

a. Izrazili ste želju za primanjem marketinških poruka na navedenu adresu e-pošte, stoga smo pretpostavili da možete razumno očekivati ​​da ćemo slati takve poruke;

b. Koristimo samo podatke o vašoj aktivnosti u Trgovini. Zanima nas koje su proizvode i usluge koje tražite i koje su ponude bile zanimljive, a ne ono što radite na drugim internetskim stranicama;

c. poštujemo vašu volju i olakšavamo ostvarivanje prava. U tu svrhu pružamo mogućnost jednostavnog povlačenja suglasnosti za primanje poruka e-pošte u postavkama računa (kartica Postavke (Privatnost) ili u postavkama preglednika.

5. S kime dijelimo vaše osobne podatke?

Naše baze podataka zaštićene su od pristupa trećih strana. Podaci prikupljeni tijekom registracije ili kupnje koriste se za ispravno izvršavanje narudžbi, kao i za praćenje statusa narudžbe i promjene na zahtjev kupca prije slanja. Da bi izvršio ugovor, Senetic.hr online trgovina može dijeliti podatke prikupljene od vas sa subjektima kao što su:

5.1. Davatelji usluga

Vaši osobni podaci se prenose na davatelje usluga koje koristimo za rad internetske stranice. Davatelji usluga kojima prenosimo vaše osobne podatke, ovisno o ugovornim aranžmanima i okolnostima, ili podložimo našim uputama o svrsi i metodama obrade ovih podataka (obrađivači) ili samostalno određuju svrhe i načine obrade podataka (administratori). Popis dobavljača koje koristimo ćete naći ovdje. Popis će se ažurirati redovito.

Obrađivači podataka. Koristimo dobavljače koji obrađuju vaše osobne podatke samo prema našim uputama. Oni nam pružaju uslugu hostinga u oblaku, pružaju nam online sustave marketinga, prikazuju internetske obavijesti, šalju poruke e-pošte, analiziraju promet na internetskoj stranici, analiziraju učinkovitost marketinških kampanja i podržavaju implementaciju specifičnih funkcija računa.

Administratori. Koristimo dobavljače koji ne djeluju isključivo prema našim uputama i sami postavljaju ciljeve i metode korištenja vaših osobnih podataka. Oni nam pružaju usluge kampanja za remarketing i provode statistička istraživanja.

Lokacija. Naši dobavljači imaju sjedište uglavnom u Poljskoj i drugim zemljama Europskog ekonomskog područja (EEP), npr. u Irskoj. Neki od naših dobavljača imaju sjedište izvan EEP. Zbog prijenosa vaših podataka izvan EEP-a, potrudili smo da osiguramo da naši dobavljači jamče visoku razinu zaštite osobnih podataka. Ova jamstva osobito proizlaze iz obveze korištenja standardnih ugovornih klauzula koje je usvojila Komisija (EU) ili sudjelovanja u programu zaštite privatnosti koji je uspostavljen Odlukom Europske komisije o provedbi (EU) 2016/1250 od 12. srpnja 2016. o adekvatnosti zaštite koju pruža EU-US sustavom zaštite privatnosti.

Imate pravo zatražiti da vam damo kopiju standardnih ugovornih klauzula slanjem zahtjeva na način naveden u točki 2 Pravila o privatnosti.

5.2. Državne vlasti

Vaši osobni podaci mogu biti dostavljeni ovlaštenim državnim tijelima.

6. Koliko dugo zadržavamo vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci pohranjuju se za vrijeme posjedovanja Računa u online trgovini Senetic.hr radi pružanja usluge kupcu i povezanih funkcija i drugih usluga u skladu s Uvjetima i odredbama, kao i za marketinške svrhe. Nakon brisanja vašeg računa, podaci će biti anonimni, osim sljedećih podataka: ime, adresa e-pošte, povijest narudžbi i informacije o danim suglasnostima (te podatke ćemo pohraniti na razdoblje od 3 godine od brisanja računa u svrhu rješavanja pritužbi i potraživanja vezanih za uporabu naših usluga).

Vaši osobni podaci vezani uz provedbu naruždbi i narudžbi za licence u našoj trgovini čuvaju se za vrijeme koje su potrebni prema posebnim zakonskim odredbama, npr. poreznim zakonom. Nakon završetka tog razdoblja podaci će postati anonimni.

Osobne podatke prikupljene kolačićima pohranjujemo na vremensko razdoblje koje odgovara životnom ciklusu kolačića pohranjenih na uređajima Korisnika. Pojedinosti o korištenju kolačića opisane su u Pravilima kolačića.

7. Koja su vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?

Osiguravamo ostvarenje vaših prava navedenih u nastavku tako da nas kontaktirate putem e-pošte: [email protected]. Osim toga, možete izvršiti odabrane izmjene postavki računa na kartici Postavke (Privatnost) nakon što se prijavite u Trgovinu.

7.1. Pravo na povlačenje vašeg pristanka

Na temelju Članka 7 st. 3 GDPR-a, imate pravo povući bilo koji pristanak koji je dan u trenutku registracije na Trgovinu, kao i tijekom korištenja pojedinačnih usluga i funkcija koje se nude u Trgovini. Povlačenje suglasnosti stupa na snagu od povlačenja suglasnosti. Povlačenje suglasnosti ne utječe na obradu koja je izvršena u skladu sa zakonom prije takvog povlačenja.

Povlačenje suglasnosti nema negativne posljedice za vas. Međutim, može vam spriječiti nastavak upotrebe usluga ili funkcija koje zakonski možemo pružiti samo uz vaš pristanak.

7.2. Pravo na prigovor za uporabu osobnih podataka

Na temelju Članka 21 GDPR-a, imate pravo prigovora na korištenje vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje, ako ih obradimo na temelju našeg legitimnog interesa, npr. u vezi s korištenjem preporučenih proizvoda i usluga, marketingom naših proizvoda i usluga, statistikom za korištenje pojedinačnih funkcija usluge i olakšavanja korištenja Trgovine, kao i ispitivanje zadovoljstva kupaca.

Odstupanje od primanja preporučenih proizvoda i usluga u obliku e-pošte, kao i odstupanje od primanja marketinških poruka u vezi naših proizvoda ili uslugama ili naših klijenata, znači vaše protivljenje obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje za te svrhe.

Ako je vaš prigovor utemeljen i nemamo drugu pravnu osnovu za obradu vaših osobnih podataka, izbrisat ćemo podatke za koje ste uputili prigovor.

7.3. Pravo brisanja podataka

Na temelju članka. 17 GDPR-a, imate pravo zatražiti brisanje svih ili nekih vaših osobnih podataka. Svaki zahtjev za uklanjanje svih osobnih podataka će se tretirati kao zahtjev za brisanje računa.

Imate pravo zatražiti brisanje osobnih podataka u slučaju kada:

a. specifična suglasnost je povučena, u mjeri u kojoj su osobni podaci obrađeni na temelju dane suglasnosti;

b. osobni podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni;

c. podnešen je prigovor na korištenje podataka u marketinške svrhe;

d. podnesešen je prigovor za uporabu podataka u svrhu vođenja statistike o uporabi usluge i anketa o zadovoljstvu te se prigovor smatra opravdanim;

e.osobni podaci se obrađuju protuzakonito.

Unatoč zahtjevu za brisanjem osobnih podataka, u vezi s protivljenjem obradi ili povlačenjem suglasnosti, možemo zadržati određene osobne podatke u onoj mjeri koja je potrebna za utvrđivanje, provedbu ili obranu naših žalbi. To se osobito odnosi na osobne podatke, uključujući: ime, prezime, adresu e-pošte i povijest kupnje, koje zadržavamo u svrhu rješavanja pritužbi i žalbi vezanih uz izvršenje narudžbi.

7.4. Pravo ograničenja obrade podataka

Na temelju članka 18 GDPR-a, imate pravo tražiti ograničenje obrade osobnih podataka. U slučaju kada je takav zahtjev podnesen, do vremena razmatranja, nećete moći koristiti određene funkcije ili usluge koje su bile povezane s obradom podataka obuhvaćenih zahtjevom. Također, nećemo vam slati nikakve poruke, uključujući i one marketinške poruke.

Imate pravo zatražiti ograničenje korištenja vaših osobnih podataka ako:

a. upitna je točnost osobnih podataka - uporaba tih podataka bit će ograničena za vrijeme potrebno za potvrdu njihove točnosti, ali ne dulje od 7 dana;

b. obrada tih podataka je nezakonita, a umjesto uklanjanja podataka, podnesen je zahtjev da ograniči njihova uporaba;

c. osobni podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su prikupljeni ili korišteni, ali su potrebni da se utvrde, ostvare ili odbrane vaši zahtjevi;

d. protivili ste se uporabi tih podataka, u tom se slučaju se ograničenje primjenjuje na razdoblje potrebno za provjeru da li zaštita vaših interesa, prava i sloboda prevladava nad interesima koje želimo ostvariti obradom ovih osobnih podataka.

7.5. Pravo na pristup podacima od strane subjekta podataka

Na temelju Članka 15 GDPR-a, imate pravo od nas dobiti potvrdu o obradi kojoj su vaši osobni podataci podvrgnuti. Tamo gdje se ti podaci stvarno obrađuju, imate pravo na:

a. dobiti pristup vašim osobnim podacima;

b. dobiti informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima ili kategorijama primatelja tih podataka, planiranom roku pohrane podataka ili kriterijima za određivanje tog razdoblja, pravima prema GDPR-u i pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu o izvoru takvih podataka, o automatiziranom odlučivanju, uključujući profiliranje i zaštitne mjere koje se primjenjuju u vezi s prijenosom tih podataka izvan Europske unije;

c. dobiti kopiju vaših osobnih podataka.

Ako želite ostvariti svoje pravo pristupa podacima, obratite se kontroloru podataka, navedenom u točki 2.

7.6. Pravo na ispravljanje podataka

Na temelju Članka 16 GDPR-a, imate pravo zatražiti ispravak osobnih podataka koje ste poslali (ako nisu točni) i nadopunu (ako su nepotpuni).

7.7. Pravo na prijenos podataka

Na temelju Članka. 20 GDPR-a, imate pravo primiti osobne informacije koje ste dali, a zatim ih poslati drugom administratoru osobnih podataka po vašem izboru. Možete također zatražiti da se osobni podaci šalju izravno drugom administratoru, ako je to tehnički moguće.

Poslat ćemo vaše osobne podatke u obliku csv datoteke. Csv format je široko upotrebljavani, strojno čitljivi format koji vam omogućuje slanje primljenih podataka drugom administratoru osobnih podataka.

7.8. Koliko treba vremena da udovoljimo vašem zahtjevu?

Ako zatražite ostvarivanje navedenih prava, udovoljit ćemo ovom zahtjevu ili ćemo odbiti udovoljiti mu odmah, ali najkasnije u roku od 30 dana od primitka. Međutim, ako - zbog složene prirode zahtjeva ili broja zahtjeva - nećemo biti u mogućnosti udovoljiti vašem zahtjevu u roku od 30 dana, ispunit ćemo ih u sljedećih 60 dana i obavijestiti vas o namjeravanom produljenju.

Iz tehničkih razloga, trebamo uvijek 48 sati za ažuriranje postavki koje odaberete na našim sustavima. Stoga, može se dogoditi da ćete kad ažurirate svoje sustave, primiti e-poštu od nas da ste se odjavili.

7.9. Prijavljia pritužbi, upita i zahtjeva

Možete poslati svoje pritužbe, pitanja i zahtjeve u vezi obrade osobnih podataka i ostvarivanja vaših prava.

Ako smatrate da su prekršena prava na zaštitu osobnih podataka ili druga prava koja imate prema GDPR, imate pravo podnijeti žalbu inspektoru za zaštitu osobnih podataka.

8. Kako mi osiguravamo sigurnost vaših osobnih podataka?

Činimo sve napore kako bi se osigurala sigurnost Vaših osobnih podataka. Usluge koriste kriptirani prijenos podataka (SSL) prilikom prijave i zabilješki u sustav koji osigurava zaštitu podataka koji identificiraju korisnike internetske trgovine, te također znatno otežava prisluškivanje pristupa korisničkom računu od strane neovlaštenih sustava ili osoba.

9. Kako koristimo kolačiće?

Za detaljne informacije o tome kako koristimo kolačiće, molimo pogledajte naša Pravila o kolačićima.

10. Promjene u Pravilima o privatnosti

Zadržavamo pravo izmjene gornjih Pravila o privatnosti objavljivanjem novih Pravila o privatnosti na ovoj stranici. Bit ćete obaviješteni o svim promjenama ili dopunama objavljivanjem relevantnih poruka na glavnim stranicama internetske trgovine, a u slučaju značajnih promjena, također vam možemo poslati zasebne obavijesti na navedenu adresu e-pošte.

Smjernice o privatnosti ne ograničavaju bilo kakva prava koja možete imati prema Pravilima o privatnosti ili odredbama primjenjivog zakona.

Izabrani proizvodi

Ostanite u kontaktu!
Pretplatite se na naš bilten i ostanite u toku s našim promocijama i vijestima.

Klikom na „Pretplati se” pristajete primati marketinške informacije na svoju adresu e-pošte. Vašim će osobnim podacima upravljati Senetic GmbH sa sjedištem u Kronstadter Straße 4, 81677 München, Deutschland. Imate pravo tražiti pristup osobnim podacima i ispraviti, izbrisati ili ograničiti obradu, kao i dati prigovor obradi. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka nalaze se u pravilima privatnosti.

Pogrešna e-mail adresa.
Ova email adresa je već potvrđena.
Ova Email adresa još uvijek nije potvrđena.
Hvala vam!
Provjerite pristiglu poštu - primit ćete našu poruku kojom vas tražimo da potvrdite pretplatu na bilten.
Načini plaćanja
Načini isporuke
Certifikati i priznanja